เฟสเขียว 2 บรรทัด

เฟสเขียว 2 บรรทัด

เฟสเขียว 2 บรรทัด ข้อควรกระทำสำคัญๆของ Community Standards ของ Facebook สำคัญๆแล้วจะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดที่เพจได้โพสต์ลง ซื้อเฟสเขียว โดยถ้าหากว่าเพจของคุณมีรายละเอียดตามข้างล่างนี้ เพจของคุณก็บางทีอาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการโดนแจ้งเตือนเกี่ยวกับความสามารถของเพจ หรือเพจเป็นสีเหลืองนั่นเอง รายละเอียดที่แสดงความร้ายแรง ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปภาพ หรือวิดีโอ ที่มีการส่อถึงการใช้ความร้ายแรง การกระทำผิดกฏหมาย และแนวทางการขายสินค้าที่ห้ามขายเช่น อาวุธปืน, ยาเสพติด, กัญชาแล้วก็ยารักษาโรค, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์/ยาสูบ, สัตว์ใกล้สิ้นพันธุ์, สัตว์มีชีวิตที่ปราศจากความเสี่ยงหมดเกลี้ยง, เลือดมนุษย์, สินค้าลดความอ้วน, วัตถุโบราณ ฯลฯ…